Preparaty antypienne

SILIKONOWY PREPARAT PRZECIWPIANOTWÓRCZY DO ZASTOSOWAŃ SPOŻYWCZYCH

DAKISIL 125 S 5,0 KG:

DAKISIL 125 S jest silikonowym preparatem odpieniającym i zapobiegającym powstawaniu piany przeznaczonym do stosowania w różnych branżach przemysłu spożywczego, lecz w szczególności w przemyśle fermentacyjnym. DAKISIL 125 S jest przystosowany do zimnych i gorących środowisk. Wykazuje optymalne właściwości w zakresie temperatur od 20 do 60 oC. DAKISIL 125 S po zmieszaniu z wodą tworzy jednorodną emulsję. Preparat nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Preparat nie zawiera substancji niebezpiecznych.