ANTY BRUD

Profesjonalny preparat do usuwania wszelkiego rodzaju tłustych zabrudzeń.

KONCENTRAT 1:200

Preparat przeznaczony do mycia posadzek, podłóg, paneli, płytek z kamienia naturalnego, ceramicznych, lastryko, terakoty i innych. Doskonale sprawdza się usuwając wszelki tłuszcz i brud, przywraca kolor.

Sposób użycia:

  • Sporządzić płyn roboczy, stosując 50 ml koncentratu na 10 litrów wody (stosunek 1:200),
  • Wymieszać
  • Przetrzeć powierzchnię mopem i pozostawić do wyschnięcia.

Koncentrat może być używany w maszynach myjących wg. ogólnych zasad. W przypadku uporczywych zabrudzeń zwiększyć dawkę koncentratu i powtórzyć zmywanie posadzki.

UWAGA! Zawiera wodorotlenek potasu. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. P102 Chronić przed dziećmi. P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P301+310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P313 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Pojemność: 1 litr

>>Zapraszamy do zakupu<< KLIKNIJ

Polecane produkty

Profesjonalizm daje korzyści.

ANTI-SMELL

Likwidacja odorów w kanalizacji ściekowej. Zapobiega gniciu ścieków.

kamień_i_rdza_płyn_łazienka_prysznic_profesjonalna_chemia_gospodarcza_Śląsk_Dakis
KAMIEŃ I RDZA

Profesjonalny preparat do usuwania kamienia i rdzy powstających na kafelkach, posadzkach, kabinach prysznicowych, wannach i innej ceramice użytkowej oraz armaturze.

tłuste_naczynia_Okap_kuchenne_czysta_kuchnia_profesjonalna_chemia_gospodarcza_Śląsk_producent_Dakis
OKAPY KUCHENNE

Specjalistyczny preparat do usuwania tłuszczu i brudu z okapów kuchennych, piekarników i grilla.

SZYBY I LUSTRA

Specjalistyczny preparat do mycia szyb, luster, powierzchni szklanych.