Dakisil 125S

 Preparat odpieniający i zapobiegający powstawaniu piany,

przeznaczony do stosowania w różnych branżach przemysłu spożywczego,

 lecz w szczególności w przemyśle fermentacyjnym.

DAKISIL 125 S jest silikonowym preparatem odpieniającym i zapobiegającym powstawaniu piany przeznaczonym do stosowania w różnych branżach przemysłu spożywczego, lecz w szczególności w przemyśle fermentacyjnym. DAKISIL 125 S jest przystosowany do zimnych i gorących środowisk. Wykazuje optymalne właściwości w zakresie temperatur od 20 do 60 oC. DAKISIL 125 S po zmieszaniu z wodą tworzy jednorodną emulsję. Preparat nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Preparat nie zawiera substancji niebezpiecznych w rozumieniu obowiązujących przepisów.

DAKISIL 125 S może być dozowany w postaci dostarczonej bez rozcieńczania. Może być również zmieszany z wodą bezpośrednio przed użyciem. Dawki zależą od warunków procesu technologicznego i oczekiwanych efektów. Maksymalna dopuszczalna dawka preparatu DAKISIL 125 S wynosi 0,033 g/kg. Preparat wykazuje doskonałe właściwości przeciwpianotwórcze, gdy stosowany jest w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:3. Roztwór wodny emulsji należy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Roztwór wodny emulsji przechowywany przez dłuższy czas należy dokładnie wymieszać. Produkt może być magazynowany przez okres 6 miesięcy w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. Pomieszczenie powinno być suche, a temperatura nie niższa niż 2oC.
Raz zaczerpniętego preparatu nie należy wlewać powtórnie do oryginalnego zbiornika.