Bezchlorowe preparaty do pielęgnacji wody w basenach kąpielowych

DELFIN PRIME®

BEZCHLOROWY PREPARAT 

do dezynfekcji oraz utrzymania w czystości wody

 w basenach kąpielowych przez cały rok

 SKUTECZNIE ZAPOBIEGA ROZWOJOWI GLONÓW

 Preparat DELFIN PRIME® stosujemy wyłącznie do wody niechlorowanej. Jeżeli woda jest chlorowana, należy uprzednio zastosować preparat usuwający chlor z wody np. ANTICHLOR

Sposób użycia:

Po uprzednim sprawdzeniu zawartości chloru w wodzie (maksymalna zawartość rozpuszczonego chloru w wodzie nie może przekraczać 0,5 mg/L) wlewamy do basenu preparat.
DELFIN PRIME® w dawce początkowej 100 ml/m3 i włączamy pompę obiegową na 24 godziny.

Kąpiel jest możliwa już po 3 godzinach od momentu wlania preparatu DELFIN PRIME®. Zalecany czas wyłączenia basenu z kąpieli wynosi 8 godzin do czasu całkowitego wymieszania wody z preparatem.

W przypadku basenu należy stosować dawkę podtrzymującą preparatu 50 ml/m3 i czynność tą powtarzać co 3 – 4 tygodnie w zależności od nasłonecznienia wody, a w przypadku jacuzzi w zależności od częstotliwości kąpieli, lecz nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie. Kontrolować wartość pH raz w tygodniu – powinna zawierać się w granicach 7,2 – 7,4. Stężenie składnika biobójczego można również zmierzyć za pomocą dowolnego testera stężenia czwartorzędowych soli amoniowych. Gdy stężenie składnika biobójczego spadnie poniżej 25 mg/L należy dodać preparatu DELFIN PRIME®
w dawce 50 ml/m3.

Producent – Podmiot odpowiedzialny:                                                                                      

DAKIS Sp. z o.o.
ul. Zawadzkiego 9, 42-693 Krupski Młyn                                                        Nr pozwolenia  8140/20

>>Zapraszamy do zakupu<< KLIKNIJ