MICROLIFE LCD002

PREPARAT BAKTERYJNO ENZYMATYCZNY DO DEGRADACJI TŁUSZCZÓW I SUBSTANCJI ORGANICZNEJ NEUTRALIZACJA ODORÓW

Przeznaczenie:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, łapacze tłuszczów, systemy kanalizacyjne, przepompownie ścieków, studzienki rewizyjne.

Zalety:

  • Natychmiastowa neutralizacja odorów,
  • Zatrzymanie wytwarzania przez bakterie beztlenowe odorów,
  • Wydłużenie czasu pomiędzy kolejnym czyszczeniem i odłuszczaniem łapacza tłuszczu i przyległych przewodów kanalizacyjnych,
  • Rozkłada złogi tłuszczowe na wewnętrznych ściankach przewodów kanalizacyjnych.

Działanie Microlife LCD002:

Osady tłuszczowe i substancji organicznej uformowane na powierzchni ścieków są idealnym miejscem dla rozwoju bakterii beztlenowych, które stanowią główną przyczynę powstawania odorów.

Wyselekcjonowane szczepy naturalnych bakterii tlenowych oraz enzymy preparatu LCD002 najpierw powiększają powierzchnię złogów tłuszczowych, a następnie rozkładają substancję organiczną i znacznie zwiększają ilość bakterii tlenowych w tym miejscu. Wówczas bakterie beztlenowe nie mogąc znaleźć wystarczającej ilości pożywki umierają niejako z głodu w przeciągu kilku dni. W krótkim czasie zwiększona liczba mikroorganizmów tlenowych pożywia się substancją organiczną, a większość osadów tłuszczowych zostaje utleniona i przekształcona jedynie w wodę i dwutlenek węgla.

Dodatkowym efektem działania preparatu jest powstanie przyjemnego zapachu perfum.

Stosowanie:

Drenaże i systemy odprowadzania ścieków:

Szokowa dawka inicjująca: 75 ml na każdy przewód kanalizacyjny, 3 – 4 razy na tydzień

Dawka podtrzymująca: 75 ml raz na tydzień na każdy przewód kanalizacyjny

Długie i skomplikowane przewody kanalizacyjne: 10 ml na 1 mb przewodu

Łapacze tłuszczu:

1 ml na każdy wydawany posiłek na dzień

Przepompownie:

2 –  4 l, 1 – 2 razy w tygodniu, najlepiej po wolnych dniach

Właściwości:

Postać:                                  ciecz

Kolor:                                    jasnobrązowy do jasnozielonego

Zapach:                                 przyjemny

pH roztworu nasyconego:5,5

Ciężar właściwy:                 0,95 – 1,05

Preparat zawiera mikroorganizmy klasy 1, które nie wymagają stosowania specjalnych środków ostrożności podczas operowania preparatem, wysyłki lub magazynowania. Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń znajdują się w karcie charakterystyki.

Produkt jest przydatny do użytku przez 1 rok od daty dostawy. Magazynować w pomieszczeniu chroniącym przed światłem słonecznym i mrozem.

Opakowanie:

Kanistry z tworzywa sztucznego 5 l oraz 30 l