Preparat do podłóg

Preparat przeznaczony do mycia posadzek, podłóg, paneli, płytek z kamienia naturalnego, ceramicznych, lastryko, terakoty i innych.

Doskonale sprawdza się usuwając wszelki tłuszcz i brud, przywraca kolor.

Sposób użycia:
 Sporządzić płyn roboczy, stosując
50ml koncentratu na 10 litrów wody (stosunek 1:200).
 Wymieszać
 Przetrzeć powierzchnie mopem i pozostawić do wyschnięcia.

Koncentrat Posadzka warsztatowa może być używany w maszynach myjących wg. ogólnych zasad.
W przypadku uporczywych zabrudzeń zwiększyć dawkę koncentratu i powtórzyć zmywanie posadzki.

UWAGA!
Zawiera wodorotlenek potasu.
H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P301+310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P313 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Pojemność: 1000 ml

>>Zapraszamy do zakupu<< KLIKNIJ

Polecane produkty

Profesjonalizm daje korzyści.

kamień_i_rdza_płyn_łazienka_prysznic_profesjonalna_chemia_gospodarcza_Śląsk_Dakis
KAMIEŃ I RDZA

Profesjonalny preparat do usuwania kamienia i rdzy powstających na kafelkach, posadzkach, kabinach prysznicowych, wannach i innej ceramice użytkowej oraz armaturze.

Specjalistyczny preparat do usuwania tłuszczu i brudu z okapów kuchennych, piekarników i grilla.

SZYBY I LUSTRA

Specjalistyczny preparat do mycia szyb, luster, powierzchni szklanych.

WYKŁADZINA

Czyści i odświeża, przywracając kolor. Chroni przed wtórnym zabrudzeniem. Preparat przeznaczony do czyszczenia wykładziny materiałowej oraz dywanów.