Pliki do pobrania

Załącznik 1c - informacja dla klientów

Załącznik 1d - informacja dla klientów

Karta Charakterystyki: Posadzka – koncentrat płynu do mycia posadzek

Karta Charakterystyki: Szyby - Lustra

Karta Charakterystyki: Okapy kuchenne

Karta Charakterystyki: Łazienka

Karta Charakterystyki: Kamień-Rdza

Karta Charakterystyki: Anti-Smell Specjalistyczny preparat do likwidacji odorów w kanalizacji ściekowej

Karta Charakterystyki: DAKISIL 122S

Karta Charakterystyki: DAKISIL 125S

Karta Charakterystyki: SILEMAL 160

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU SILEMAL 160